Velkommen

Cato Ringstad AS`s nye nettbutikk har nå ny profil med oppdateringer. Enklere i bruk, og billigere ved større bestillinger.

Betaling skjer direkte til vårt kontonummer 9487.05.52712, uten fordyrende mellomledd. Varene sendes straks betaling er registrert.

Vi har ferie fra 9/7 - 9/8, beststillinger motatt i perioden vil bli behandlet etter 9/8.