Betingelser
VIKTIG INFORMASJON

Vi er i følge Angrerettloven §9 pålagt å sende deg disse opplysningene.

VED EVENTUELLE PROBLEMER

Dersom det skulle oppstå problemer med varen du har bestilt fra oss kan du henvende deg til oss. Kontaktinformasjon finner du i butikken.

GARANTIER

Garanti gis av produsenten, distributøren eller forhandleren og gjelder alle feil på produkt som ikke skyldes brukerens uaktsomhet eller feilbehandling.

FORBRUKERENS ANGRERETT (gjelder kun ved forbrukerkjøp)

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp.

Du er pliktig å gi melding til selgeren innen 14 dager (jf. Angrerettloven §13) etter du har mottatt varen om at du ønsker å gå fra avtalen og benytte deg av din angrerett. Kontakt derfor vårt kundesenter så raskt som mulig dersom du vil benytte deg av din rett til å angre på et kjøp.

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side (jf. Angrerettloven § 12 punkt a).

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Du kan altså ikke sende varen i oppkrav til oss.

Er varen sendt gjennom posten eller annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på samme måte (jf. Angrerettloven §15 tredje ledd).

Dersom dette er et tilvirkningskjøp, løper fristen for å benytte deg av angreretten fra du mottar disse opplysningene. (jf. Angrerettloven §11 andre ledd)